Ai ver­de la Co­la!

Sanatatea de Azi - - ŞĂTNIĂRTIADTE IETĂ -

Gre­en Co­la este pri­ma bău­tu­ră ră­co­ri­toa­re cu gust de co­la, într-o for­mu­lă gre­en ce reu­nește in­gre­di­en­te de ori­gi­ne na­tu­ra­lă, îndul­ci­tori pe ba­ză de ste­via, ca­fei­nă na­tu­ra­lă din boa­be de ca­fea ver­de, fă­ră za­hăr, as­par­tam, acid fos­fo­ric sau con­ser­van­ţi și cu ze­ro ca­lo­rii. O alter­na­ti­vă na­tu­ra­lă de bău­tu­ră ră­co­ri­toa­re, po­tri­vi­tă și pen­tru dia­be­tici, și pen­tru per­soa­ne­le ca­re înce­ar­că să-și ţi­nă greu­ta­tea sub con­trol.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.