Pe­da­le­a­ză pen­tru zâmbet fru­mos!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Va­ra asta, Gre­en Den­tal, sin­gu­ra cli­ni­că eco-fri­en­dly din Ro­mânia, încu­ra­je­a­ză bi­ci­cliștii să se opre­as­că la sto­ma­to­log. „Vi­no cu bi­ci­cle­ta la Gre­en Den­tal și pri­mești 50% re­du­ce­re la de­tar­traj/con­sul­ta­ţie/ al­bi­re pro­fe­si­o­na­lă și 20% re­du­ce­re la ob­tu­ra­ţii și co­roa­ne den­ta­re.“www.gre­en­den­tal.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.