Cu­prins

Sanatatea de Azi - - MĂN IT ĂUTLATLEUN­II -

Sis­te­mul en­do­crin, șe­ful de or­ches­tră .................................... 24 Spe­cia­lis­tul ex­pli­că ......................... 25 Dia­be­tul și os­te­o­po­ro­za, afec­ţi­uni en­do­cri­ne ........................................ 26 Când ti­roi­da nu func­ţi­o­nea­ză nor­mal ............................................ 28 Dis­func­ţi­i­le su­pra­re­na­le­lor ................ 30 Ce sunt ade­noa­me­le hi­po­fi­za­re .......... 31 Infer­ti­li­ta­tea hor­mo­na­lă .................. 32 Tul­bu­rări de crește­re ....................... 34 Obe­zi­ta­tea și hor­mo­nii ........................ 35 Re­me­dii ca­re te re­gle­a­ză ..................... 36 Sti­lul de via­ţă și de­ze­chi­li­bre­le hormonale ........................................ 38

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.