O fe­lie de pe­pe­ne mânca­tă cu pof­tă pre­vi­ne for­ma­rea tar­tru­lui.

Sanatatea de Azi - - NA TT UA RT IĂ SN TĂ -

Ri­ni­chii și di­ges­tia

Ri­ni­chii nu func­ţi­o­nea­ză bi­ne, ai pro­ble­me cu bi­la sau cu trac­tul in­tes­ti­nal? Pe­pe­ne­le roșu este de un un re­al aju­tor în ate­nua­rea sau vin­de­ca­rea aces­tor afec­ţi­uni. Mă­nâncă în fi­e­ca­re di­mi­nea­ţă 2 fe­lii de pe­pe­ne roșu, du­pă ca­re faci o pau­ză de 1-2 ore până la ur­mă­toa­rea ma­să. Apa și sub­stan­ţe­le con­ţi­nu­te în cele do­uă fe­lii de pe­pe­ne cu­ră­ţă ri­ni­chii, re­duc con­cen­tra­ţia de acid uric și te aju­tă să eli­mini cal­cu­lii re­na­li. De ase­me­nea, ac­ţi­o­nea­ză ca un cu­ră­ţi­tor al ar­te­re­lor, re­glând co­les­te­ro­lul, de un­de ris­cul scă­zut de bo­li car­di­o­vas­cu­la­re. Aju­tă di­ges­tia și to­pesc gră­si­mi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.