Nu-mi mai e ruși­ne să des­chid gu­ra

Sanatatea de Azi - - SĂCNRĂITSA­TOE RI -

Cred că ori­cui i s-a întâmplat să ai­bă res­pi­ra­ţia urât mi­ro­si­toa­re, fie că a mâncat us­tu­roi sau ce­a­pă ori din alte mo­ti­ve. De cele mai mul­te ori, vi­no­va­te sunt pro­ble­me­le den­ta­re, gin­gi­va­le, și până când ele nu sunt re­zol­va­te, mi­ro­sul nu va dis­pă­rea, însă da­că nu ace­as­ta e cau­za, se poa­te ape­la cu încre­de­re la un re­me­diu sim­plu, dar efi­ci­ent. Este vor­ba des­pre pe­ria­tul dan­tu­rii cu bi­car­bo­nat de so­diu. El are ro­lul de a re­e­chi­li­bra pH-ul din gu­ră și de a înce­tini rit­mul de înmul­ţi­re a bac­te­ri­i­lor de aici. În plus, înde­păr­te­a­ză pe­te­le de pe din­ţi și le re­dă stră­lu­ci­rea. Pe lângă acest pe­riaj efi­ci­ent, e bi­ne să mes­te­ca­ţi zil­nic se­min­ţe de fe­ni­cul, de­oa­re­ce au rol an­ti­mi­cro­bian și o aro­mă ex­trem de plă­cu­tă.

(San­da Mi­nea, Huși)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.