TIP. B.

Sanatatea de Azi - - TEST -

Nu lași stre­sul să-și pu­nă am­pren­ta asu­pra cor­pu­lui tău și gă­sești me­reu căi să îndep­ţi lu­cru­ri­le ca­re sca­pă de sub con­trol. Deși sunt si­tua­ţii ca­re te pot bul­ver­sa, te aduni și te re­pli­e­zi ușor. Da­to­ri­tă hor­mo­ni­lor de fe­ri­ci­re pe ca­re îi faci să se se­cre­te prin gându­ri­le bu­ne, pi­e­lea es­te mai re­la­xa­tă și mai lu­mi­noa­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.