Scar­la­ti­na, spai­ma pă­rin­ţi­lor

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Pro­vo­ca­tă de strep­to­co­cul be­ta­he­mo­li­tic de grup A, scar­la­ti­na se ma­ni­fes­tă prin­tr-o erup­ţie pe pi­e­le, în zo­na fe­ţei (mai târziu se ex­tin­de și pe res­tul cor­pu­lui), ase­mă­nă­toa­re cu o ar­su­ră so­la­ră, pi­e­lea afec­ta­tă fi­ind as­pră la atin­ge­re. Fe­bra ma­re, du­re­ri­le în gât, văr­să­tu­ri­le, du­re­ri­le de cap sunt alte simp­to­me ale scar­la­ti­nei. Ne­tra­ta­tă, poa­te du­ce la com­pli­ca­ţii foar­te gra­ve, așa că mer­gi la me­dic ime­diat. Tra­ta­men­tul es­te pe ba­ză de an­ti­bi­o­tic. Da­că alt co­pil de la gră­di­ni­ţă sau școa­lă a fost diag­nos­ti­cat cu scar­la­ti­nă, fă-i ce­lui mic un exu­dat fa­rin­gian. Din pă­ca­te, împo­tri­va scar­la­ti­nei nu exis­tă vac­cin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.