DESCOPERÃ LU­MEA FLORILOR CU SPE­CIAL PRAC­TIC IDEI!

Te in­for­me­a­ză și te dis­tre­a­ză.

Sanatatea de Azi - - DIN NUMĂRUL VIITOR -

Știai că PETUNIA e ori­gi­na­ră din Ame­ri­ca de Sud? Sau că va­riați­i­le de cu­loa­re ale HORTENSIEI sunt da­te de com­po­ziția so­lu­lui? Te-ai gândit vre­o­da­tă că Tur­cia mi­roa­se a LEANDRU sau că Gre­cia e pa­ra­di­sul BOUGAINVILLEA? Ce REȚETĂ pe ba­ză de flori e fa­vo­ri­ta fa­mi­li­ei? Ții cont de zo­dia per­soa­nei că­reia îi dă­ru­i­ești o FLOA­RE? Ci­tește des­pre LU­MEA FLORILOR și bu­cu­ră-te de fi­e­ca­re din­te pa­gi­ni­le re­vis­tei! Sur­pri­ze­le plă­cu­te sunt la tot pa­sul! Lu­nar, la toa­te punc­te­le de di­fu­za­re a pre­sei! Ră­mâi in­for­mat, dis­tre­a­ză-te!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.