Ci­fre amu­zan­te, da­te im­por­tan­te

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

● Cas­tra­ve­te­le a fost „do­mes­ti­cit“acum foar­te mul­tă vre­me. S-au gă­sit do­ve­zi că el era de­ja cul­ti­vat de prin anul 3000 î.Hr.

● În in­te­ri­o­rul unui cas­tra­ve­te ţi­nut la tem­pe­ra­tu­ra ca­me­rei poa­te fi o di­fe­ren­ţă de 20°C fa­ţă de ex­te­ri­o­rul său.

● Cel mai greu cas­tra­ve­te cul­ti­vat în epo­ca mo­der­nă atârnă 12,9 kg, mo­tiv pen­tru ca­re a și in­trat în Car­tea Re­cor­du­ri­lor.

● Cel mai ma­re ex­por­ta­tor de cas­tra­ve­ţi es­te Chi­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.