ARO­ME NOI LA KFC

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Doar până la fi­nal de au­gust po­ţi încer­ca noi­le re­ţe­te de pro­du­se KFC, in­spi­ra­te din bu­că­tă­ria ja­po­ne­ză și dez­vol­ta­te cu aju­to­rul unui chef lo­cal, din do­rin­ţa de a oferi un gust nou pre­pa­ra­te­lor, dar păs­trând re­ţe­ta pu­i­u­lui de­ja cu­nos­cu­tă în res­tau­ran­te­le KFC. Sa­la­ta Te­riya­ki, Twis­te­rul sau ore­zul Te­ryia­ki cu le­gu­me ma­ri­na­te, sa­la­tă proas­pă­tă ice­berg și se­min­ţe de su­san sunt prin­tre ce­le mai gus­toa­se și hră­ni­toa­re pro­du­se din me­niu!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.