TIP C.

Sanatatea de Azi - - TEST -

Re­ac­ţi­o­ne­zi cu fu­rie și une­ori chiar cu agre­si­vi­ta­te. Obser­vă-ţi re­ac­ţi­i­le și înce­ar­că să ţii emo­ţi­i­le în frâu. Acești hor­moni ai stre­su­lui fac ra­va­gii cu pi­e­lea ta. Stoar­ce­rea coșu­ri­lor poa­te lă­sa pe pi­e­le ur­me greu de înde­păr­tat, iar încrun­ta­rea du­ce la apa­ri­ţia pre­ma­tu­ră a ri­du­ri­lor. Exer­se­a­ză ier­ta­rea și com­pa­si­u­nea!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.