Cum te fe­rești de in­fec­ţii

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

▶ mergi doar la sa­loa­ne de înfru­mu­se­ţa­re des­pre ca­re știi că res­pec­tă cu stric­te­ţe re­gu­li­le de ste­ri­li­za­re a in­stru­men­ta­ru­lui fo­lo­sit la ma­ni­chi­u­ră;

▶ poar­tă ci­o­ra­pi de bum­bac;

▶ evi­tă încăl­ţă­min­tea strâmtă;

▶ spa­lă-te frec­vent!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.