Nu gră­bi lu­cru­ri­le!

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Mul­ţi pă­rin­ţi se lau­dă cu co­pii ca­re ci­tesc la vârsta de 3 ani sau fac cal­cu­le ma­te­ma­ti­ce. Con­form me­di­ci­lor și psi­ho­lo­gi­lor, toa­te aces­tea nu-i fac ni­ci­un bi­ne mi­cu­ţu­lui, dim­po­tri­vă, mul­ti­tu­di­nea de in­for­ma­ţii cu ca­re îl bom­bar­de­zi la o vârstă prea fra­ge­dă es­te greu de asi­mi­lat și pu­ne o pre­si­u­ne mult prea ma­re pe crei­e­rul lui, încă ne­pre­gă­tit pen­tru un ast­fel de efort.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.