Exe­ci­ţi­i­le fi­zi­ce, pu­ter­nic an­ti­de­pre­siv

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Unul din­tre ce­le mai efi­ci­en­te re­me­dii împo­tri­va stre­su­lui și an­xi­e­tă­ţii es­te ac­ti­vi­ta­tea fi­zi­că, ca­re, pe lângă fap­tul că ne dis­tra­ge aten­ţia de la îngrijorăr­ile de zi cu zi, sti­mu­le­a­ză se­cre­ţia de en­dor­fi­ne, sub­stan­ţe ce ne dau o sta­re de bi­ne. Ori­ce exer­ci­ţii fi­zi­ce, de la yo­ga la ae­ro­bic, au ca efect re­du­ce­rea stre­su­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.