DOVLEAC COPT, CU US­TU­ROI

Sanatatea de Azi - - INTERVIU -

• 1 kg dovleac bi­ne copt • 1 lin­gu­ră frun­ze de roz­ma­rin ver­de • 1 ¼ că­pă­ţână ma­re de us­tu­roi • ½ lin­gu­ri­ţă sa­re de ma­re • 1 vârf de cu­ţit pi­per proas­păt mă­ci­nat • 50 ml ulei ex­tra­vir­gin de măs­li­ne 1 Taie do­vle­a­cul cu­buri și înde­păr­te­a­ză se­min­ţe­le. Taie că­pă­ţâna de us­tu­roi tran­sver­sal, în do­uă. Cu­ră­ţă us­tu­roi­ul ră­mas și zdro­bește-l. Pu­ne cu­bu­ri­le de dovleac într-un cas­tron și ames­te­că-le împreu­nă cu roz­ma­ri­nul, ulei­ul, pi­pe­rul și us­tu­roi­ul zdro­bit. 2 Așa­ză do­vle­a­cul și us­tu­roi­ul în ta­vă, pe hârtie de copt. Pre­sa­ră bu­că­ţi­le cu sa­re. Coa­ce do­vle­a­cul în cup­to­rul preîncăl­zit, la foc me­diu, până când bu­că­ţi­le pot fi pă­trun­se cu ușu­rin­ţă. Con­su­mă-le de pre­fe­rin­ţă cal­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.