ASI­GU­RĂ-TE CĂ ȘTII CUM SĂ OBȚII ROADE BO­GA­TE

Ci­tește Spe­cial Prac­tic Idei!

Sanatatea de Azi - - DIN NUMĂRUL VIITOR -

Ca­re sunt cei mai pro­li­fici POMI FRUCTIFERI? Cei mai avan­ta­joși ARBUȘTI FRUCTIFERI? Când se plan­te­a­ză, când li se fac tăi­e­ri­le? Ca­re sunt secretele fruc­te­lor? Ce VIȚĂ-DE-VIE îți dă vi­nul cel mai bun? Cum ale­gi FRUC­TE­LE EXO­TI­CE? Ce be­ne­fi­cii are SĂ­NĂ­TA­TEA ta și a fa­mi­li­ei ta­le din coșul cu fruc­te? Ce și cum CONSERVI? Ce fruct îți e des­ti­nat în fun­cție de ZODIE? Ci­tește des­pre FRUC­TE DE SE­ZON și bu­cu­ră-te de fi­e­ca­re din­tre pa­gi­ni­le re­vis­tei! Sur­pri­ze­le plă­cu­te sunt la tot pa­sul!

Lu­nar, la toa­te punctele de di­fu­za­re a pre­sei! Ră­mâi in­for­mat, dis­tre­a­ză-te!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.