Dr. Di­no To­mić

me­dic spe­cia­list ob­ste­tri­că-gi­ne­co­lo­gie

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

De pes­te 20 de ani cer­ce­te­a­ză alte po­si­bi­li­tăți de tratamente con­tra bo­li­lor, ajun­gând din­co­lo de gra­nițe­le me­di­ci­nei cla­si­ce: me­di­ci­na cuan­ti­că și bi­o­re­zo­na­nța, ho­me­o­pa­tia, acu­punc­tu­ra și teh­ni­ci­le ener­ge­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.