PO­ŢI ÎNLOCUI O MA­SĂ CU UN SHAKE DE­LI­CI­OS

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Sa­vu­re­a­ză shake-uri­le sub­sti­tu­te de ma­să de la Ger­li­néa fă­ră gri­ja si­lue­tei. Sunt bo­ga­te în pro­tei­ne, vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le, un mix per­fect pen­tru o bău­tu­ră echi­li­bra­tă nu­tri­ţi­o­nal, ener­gi­zan­tă. Da­că ale­gi Shake-ul de Ci­o­co­la­tă, gă­sești în cu­tie 5 pli­curi cu pu­dră mil­ksha­ke (5 me­se) și un sha­ker. Tu vii cu 200 ml de lap­te de­gre­sat. Ames­teci în sha­ker 30 de se­cun­de lap­te­le cu pu­dra și ob­ţii o bău­tu­ră de­li­ci­oa­să, de 200 kca­lo­rii, ca­re poa­te ţi­ne loc de o ma­să. Preţ re­co­man­dat: 45 lei/cu­tia cu 5 pli­curi pe www.nu­tri­vi­ta.ro Bău­tu­ri­le di­e­te­ti­ce Fruc­te Exo­ti­ce și Ca­fé Frap­pé res­pec­tă și ele prin­ci­pi­i­le unei me­se com­ple­te, cu pu­ţi­ne ca­lo­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.