SOIURI ROMÂNEȘTI GET-BEGET

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

„Cul­ti­vat în Ro­mânia, spe­ci­fic ro­mânesc“, sin­gu­rul proi­ect de re­vi­ta­li­za­re a soi­u­ri­lor românești de le­gu­me, dă roa­de și anul aces­ta. Li­dl, ini­ţia­to­rul proi­ec­tu­lui, ex­tin­de ofer­ta adău­gând ar­dei­ul gras ARUM și ar­dei­ul iu­te JOVIAL, du­pă ce anul tre­cut pe raf­tu­ri­le ma­ga­zi­ne­lor sa­le s-au aflat roșia Bu­zău 1600 și ce­a­pa roșie de Bu­zău. Toa­te ce­le pa­tru soiuri re­vi­ta­li­za­te în ca­drul proi­ec­tu­lui mai sus amin­tit sunt dis­po­ni­bi­le în co­mer­ţul mo­dern, doar în ma­ga­zi­ne­le Li­dl.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.