SCA­PĂ DE SCRÂȘNITUL DINŢILOR!

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Ţi se întâmplă se te tre­zești ade­sea cu du­re­re de cap și de ma­xi­lar? Bru­xis­mul es­te o pa­ra­func­ţie a apa­ra­tu­lui mas­ti­ca­tor ca­rac­te­ri­za­tă prin scrâșni­rea, fre­ca­rea sau încleșta­rea dinţilor, în tim­pul nop­ţii sau în tim­pul zi­lei, în mod co­nști­ent sau nu. Aces­ta es­te no­civ pen­tru dan­tu­ră. „Pa­ci­en­ţii ca­re pre­zin­tă bru­xism tre­bu­ie să poar­te în tim­pul som­nu­lui o gu­ti­e­ră de bru­xism din­tr-un ma­te­rial si­li­co­nic moa­le. Pur­tând-o, din­ţii sunt pro­te­ja­ţi de for­ţe­le mari, dez­vol­ta­te de mușchii mas­ti­ca­tori. Aces­te gu­ti­e­re se schim­bă când pa­ci­en­tul con­sta­tă că s-au gău­rit“, spu­ne dr. Andi Dra­gus. (www.cli­ni­ca­drdra­gus.ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.