Ca­len­da­rul lu­nii

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

spe­cia­list Vlă­dau, Lau­ren­ţiu Dr. Cli­ni­cii He­bra în ca­drul der­ma­to­log asu­pra atra­ge aten­ţia în Der­ma­to­lo­gie, pro­tec­ţi­ei so­la­re fo­lo­si­rii lo­ţi­u­ne, im­por­tan­ţei de cre­mă, (sub for­mă fi­e­ca­re zi ano­timp. de in­di­fe­rent gel), ris­cul de spray sau doar re­duci ast­fel nu Pro­ce­dând îmbă­trâni­rea pre­vii pi­e­le, ci și can­cer de us­ca­rea pi­e­lii, pre­ma­tu­ră, iri­ta­ţi­i­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.