ÎNTRE­BA­RE DE TOP

Sanatatea de Azi - - ÎNTREBARE DE TOP -

Dra­gă re­dac­ţie,

De câte­va săp­tă­mâni mi-a apă­rut o um­flă­tu­ră în drep­tul de­ge­tu­lui ma­re de la pi­ci­o­rul drept, foar­te ase­mă­nă­toa­re ca for­mă cu un mont. Es­te moa­le și mo­bi­lă, pu­ţin mai mi­că de­cât o nu­că. Am spe­rat să dis­pa­ră cum a apă­rut, dar nu s-a întâmplat asta. Mă de­ran­je­a­ză și, mai ales, mă spe­rie. Ce poa­te fi?

Car­men Bol­di­jar, Bu­cu­rești

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.