FĂ-ŢI ANIMALUL DE COMPANIE FERICIT!

Sanatatea de Azi - - CALENDAR -

32% din­tre lo­cu­i­to­rii din Bu­cu­rești și împre­ju­ri­mi au un ani­mal de companie. Ikea le vi­ne în aju­tor cu LURVIG, o co­lec­ţie cre­a­tă în co­la­bo­ra­re cu de­sig­neri iu­bi­tori de ani­ma­le și me­dici ve­te­ri­nari, ce in­clu­de pa­turi pen­tru câini și că­su­ţe pen­tru pi­sici, pă­turi și per­ne, bo­luri, ju­că­rii, dar și zgăr­zi sau le­se. Co­lec­ţia LURVIG es­te acum dis­po­ni­bi­lă în ma­ga­zi­nul IKEA Bă­neasa și on­li­ne pe www.IKEA.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.