5 l ucruri pe ca­re să le faci lu­na asta

ALEGE CU GRIJĂ PEN­TRU BEBELUȘ!

Sanatatea de Azi - - CALENDAR -

La naște­re și în pri­mii trei ani de via­ţă, pi­e­lea co­pi­lu­lui es­te ima­tu­ră și vul­ne­ra­bi­lă. Pro­te­je­az-o de iri­ta­ţii și us­că­ci­u­ne cu no­ua ga­ma Klo­ra­ne Bébé! Găl­be­ne­le­le re­col­ta­te ma­nual și pro­veni­te din cul­turi BIO sunt in­te­gra­te în for­mu­le­le pro­du­se­lor pen­tru pro­pri­e­tă­ţi­le lor cal­man­te și pro­tec­toa­re, cu­nos­cu­te încă din Anchi­ta­te. To­le­ran­ţa pro­du­se­lor es­te cli­nic do­ve­di­tă pen­tru su­gari și co­pii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.