Po­li­cli­ni­că pe­dia­tri­că no­uă

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Re­ţe­aua REGINA MARIA inau­gu­re­a­ză pri­ma po­li­cli­ni­că pri­va­tă de pe­dia­trie din Crai­o­va, lo­ca­li­za­tă cen­tral, în pro­xi­mi­ta­tea Uni­ver­si­tă­ţii. „Sun­tem bu­cu­roși să des­chi­dem pri­ma po­li­cli­ni­că de pe­dia­trie din Crai­o­va, un loc cu me­dici mari atât pen­tru cei mici, cât și pen­tru ma­me­le lor. Avem cer­ti­tu­di­nea că ex­pe­ri­en­ţa pro­fe­si­o­na­lă a echi­pei de me­dici și do­ta­rea po­li­cli­ni­cii Uni­ver­si­tă­ţii vor tran­sfor­ma no­ul cen­tru într-un re­per de per­for­man­ţă pen­tru re­gi­u­ne“, a de­cla­rat Fa­dy Chreih, CEO REGINA MARIA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.