Împo­tri­va ba­lo­nă­rii

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Ba­lo­na­rea poa­te apă­rea în ce­le mai ne­po­tri­vi­te mo­men­te și poa­te stri­ca ori­cui bu­na-dis­po­zi­ţie. Ia­tă de ce me­ri­tă să încerci Ba­lo­nix®MED: com­pri­ma­te­le se di­zol­vă ime­diat și au efect ţin­tit, ra­pid și si­gur. Pro­du­sul are gust plă­cut, de lămâie, și poa­te fi ad­mi­nis­trat și co­pi­i­lor cu vârste mai mari de 6 ani. Ba­lo­nix®MED com­pri­ma­te mas­ti­ca­bi­le es­te in­di­cat pen­tru tra­ta­men­tul simp­to­ma­tic al afec­ţi­u­ni­lor înso­ţi­te de acu­mu­la­rea ex­ce­si­vă de ga­ze la ni­vel ab­do­mi­nal, ali­nând ba­lo­na­rea, me­te­o­ris­mul, eruc­ta­ţi­i­le, ten­si­u­nea ab­do­mi­na­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.