Lec­ţii de nu­tri­ţie pen­tru co­pii

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Kau­fland a inau­gu­rat AKADEMIA KINDERLAND, o școa­lă de nu­tri­ţie mo­bi­lă pen­tru co­pii, ca­re îi aju­tă să înve­ţe să mă­nânce să­nă­tos. Es­te un spa­ţiu unic și re­vo­lu­ţi­o­nar, în ca­re co­pi­ii între 4 și 14 ani, ală­turi de pă­rin­ţi, edu­ca­tori sau pro­fe­sori, sunt in­vi­ta­ţi să înve­ţe de la spe­cia­liști prin de­mon­stra­ţii, jo­curi și ima­gini ce înse­am­nă ali­men­ta­ţia să­nă­toa­să. Pe par­cur­sul a șa­se luni, AKADEMIA KINDERLAND va po­po­si în par­că­ri­le mai mul­tor ma­ga­zi­ne Kau­fland, pen­tru a ajun­ge la cât mai mul­ţi co­pii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.