ÎNCE­AR­CĂ CE­VA NOU!

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Ursus Bre­we­ri­es își ex­tin­de ga­ma de beri de im­port co­mu­ni­ca­te sub con­cep­tul um­bre­lă de „Jur­na­lul unui Con­nais­seur“și adu­ce în pre­mi­e­ră în Ro­mânia Me­an­ti­me, o be­re craft cre­a­tă chiar în ini­ma Angli­ei. „Jur­na­lul unui Con­nais­seur“es­te un con­cept ce ur­mă­rește, prin in­ter­me­di­ul unui că­lă­tor, po­vești­le be­ri­lor de im­port și ex­pe­ri­en­ţa lo­ca­lă a ţă­ri­lor din ca­re aces­tea pro­vin. Me­an­ti­me a fost lan­sa­tă în trei va­rian­te – Me­an­ti­me Lon­don La­ger, Me­an­ti­me Lon­don Pa­le Ale, Me­an­ti­me Ya­ki­ma Red.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.