Mai mult de­cât oboseală?

Sanatatea de Azi - - STIL DE VIAŢĂ -

Obo­se­a­la ca­re per­sis­tă mai mult de 3-4 săp­tă­mâni și te împi­e­di­că să-ţi ve­zi de via­ţa de zi cu zi poa­te tră­da o pro­ble­mă de să­nă­ta­te: ane­mie, hi­po­ti­roi­die, de­pre­sie, dia­bet, tul­bu­rări car­dia­ce, sin­dro­mul obo­se­lii cro­ni­ce, ap­nee de somn. Con­sul­tă me­di­cul!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.