ÎN CE MĂ­SU­RĂ POA­TE FI ŢI­NUT CAN­CE­RUL PUL­MO­NAR SUB CON­TROL?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Atât te­ra­pi­i­le ino­va­toa­re, cât și tra­ta­men­te­le per­so­na­li­za­te, ce au la ba­ză me­di­ca­men­ta­ţia cla­si­că, ne pot aju­ta în pre­zent să ţi­nem can­ce­rul pul­mo­nar sub con­trol. Însă acest lu­cru nu es­te va­la­bil de­cât pen­tru cazurile în ca­re boa­la es­te de­pis­ta­tă în sta­diu in­ci­pi­ent. De ace­ea, in­sist ca pa­ci­en­ţii să se pre­zin­te la me­dic nu doar atunci când apa­re o schim­ba­re în starea lor de să­nă­ta­te, ori­cât de mi­că, ci și la con­sul­ta­ţii pe­ri­o­di­ce. O vi­zi­tă la me­dic le poa­te sal­va via­ţa.

Prof. Dr. Flo­rin Mi­hăl­ţan, me­dic pri­mar pneu­mo­log, Insti­tu­tul Na­ţi­o­nal de Pneu­mof­ti­zi­o­lo­gie Ma­ri­us Nas­ta, Bu­cu­rești

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.