Răs­făţ cu mă­su­ră

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Ia­tă alte câte­va sfa­turi fo­lo­si­toa­re în aces­te zi­le:

 Nu tran­sfor­ma săr­bă­to­ri­le de iar­nă într-un ul­tra­ma­ra­ton cu­li­nar. Li­mi­te­a­ză-te la doar 1-2 zi­le de os­păţ de Crăciun și de re­ve­li­on, ur­ma­te de 1-2 zi­le de re­gim le­jer, ba­zat pe sa­la­te, su­pe, iaur­turi.

 Evi­tă mâncă­ru­ri­le des­pre ca­re știi pre­cis că nu-ţi prea pri­esc. De exem­plu, sa­la­ta bo­euf poa­te să pro­voa­ce cri­ze de bi­lă!

 Mes­te­că bi­ne ali­men­te­le, nu le înfu­le­ca, ori­cât ţi-ar fi de pof­tă!

 Da­că s-a întâmplat și te-ai cam ghif­tu­it, ai gri­jă, pen­tru a aju­ta tran­zi­tul in­tes­ti­nal, ca mă­car ur­mă­toa­rea ma­să să fie mult mai „ușoa­ră“. Și ieși la plim­ba­re! Mișca­rea, ni­ci­de­cum to­lă­ni­tul la ori­zon­ta­lă, fa­vo­ri­ze­a­ză di­ges­tia și pre­vi­ne îngrășa­rea.

 Nu ui­ta să bei apă. De pre­fe­rat, cu 10-15 mi­nu­te înain­te să te așe­zi la ma­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.