Cri­za de bi­lă

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

O du­re­re as­cu­ţi­tă în par­tea dre­ap­tă a ab­do­me­nu­lui a înce­put să te sâcâie la scurt timp du­pă ce te-ai răs­fă­ţat cu tot fe­lul de bu­nă­tă­ţi? În plus, ţi-e cam gre­a­ţă și ai un gust amar în gu­ră. Sunt in­di­ci­i­le dis­chi­ne­zi­ei bi­lia­re.

Cum o pre­vii? Da­că știi că ai „bi­lă le­neșă“, înce­pând cu 2-3 ore înain­tea me­se­lor fes­ti­ve bea 2-3 căni de in­fu­zie de su­nă­toa­re sau de an­ghi­na­re pe zi. Aces­te re­me­dii sunt efi­ci­en­te și du­pă ma­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.