Nu te înfo­fo­li!

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Da, s-ar pu­tea să-ţi pa­ră a fi mai con­for­ta­bil, dar ul­ti­mul lu­cru pe ca­re ţi-l do­rești es­te să tran­spiri abun­dent de înda­tă ce in­tri, de exem­plu, într-un mij­loc de tran­sport, pen­tru ca apoi să ieși la tem­pe­ra­turi scă­zu­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.