Cum te mai po­ţi aju­ta

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Pro­te­je­a­ză-ţi ar­ti­cu­la­ţi­i­le pur­tând șo­se­te căl­du­roa­se și încăl­ţări cu tal­pă groa­să, an­tia­de­ren­tă. Apoi, nu ui­ta să faci mișca­re! Inac­ti­vi­ta­tea nu fa­ce de­cât să agra­ve­ze si­tua­ţia, închei­e­tu­ri­le de­venind în timp tot mai ri­gi­de, iar du­re­ri­le, tot mai mari. Și nu mai amâna vi­zi­ta la me­dic. Bo­li­le reu­ma­ti­ce sunt mul­te și frec­ven­te, așa­dar e im­por­tant să știi des­pre ca­re din­tre ele poa­te fi vor­ba și cum s-o tra­te­zi pen­tru a-i înce­tini evo­lu­ţia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.