Mai mul­tă mișca­re

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

Fap­tul că o bu­nă par­te a aces­tei mi­ni­va­can­ţe o pe­treci în ca­să, având ca prin­ci­pa­le pre­o­cu­pări mânca­tul (poa­te prea mult sau prea târziu) și sta­tul cu ochii în te­le­vi­zor sau te­le­fon, ca­te­go­ric nu te aju­tă să te odih­nești bi­ne noap­tea. Deci, vi­vat mișca­rea! Ieși la plim­ba­re, joa­că­te cu co­pi­ii, dan­se­a­ză... Cu cât obo­sești mai mult, cu atât vei dor­mi mai bi­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.