Înce­ar­că și...

Sanatatea de Azi - - DIETA -

● Ciuperci, alu­ne, se­min­ţe de floa­rea-soa­re­lui și de do­vle­ac - sunt bo­ga­te în se­le­niu, un ele­ment ce are efec­te an­ti­de­pre­si­ve și ca­re, în plus, sti­mu­le­a­ză sis­te­mul imu­ni­tar și sus­ţi­ne func­ţi­i­le crei­e­ru­lui.

● Se­min­ţe de su­san - o sur­să ex­ce­len­tă de trip­to­fan, un aminoacid fo­lo­sit la pro­du­ce­rea se­ro­to­ni­nei, în plus, se­min­ţe­le de su­san sunt unul din­tre ali­men­te­le cu cel mai ma­re aport de cal­ciu (100 g se­min­ţe con­ţin 97 g cal­ciu).

● Ca să te sim­ţi fe­ri­ci­tă, mă­nâncă pui și cur­can: am­bii con­ţin can­ti­tă­ţi mari de trip­to­fan.

● Fe­rește-te de de­pre­sie in­clu­zând în me­niu ma­cro­ul și sar­di­ne­le: con­ţin ome­ga 3, ca­re sti­mu­le­a­ză pro­du­ce­rea se­ro­to­ni­nei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.