Aloe ve­ra e bu­nă pen­tru bu­ze­le cră­pa­te

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Pe timp de iar­nă, din cau­za vântu­lui și a fri­gu­lui se întâmplă să ni se cra­pe bu­ze­le. Mai ales cei mici pă­ţesc așa ce­va, pen­tru că ei obișnu­i­esc să le ume­ze­as­că în ex­ces, atunci când sunt afa­ră, la joa­că, iar vântul le bi­ci­u­i­ește și le cra­pă. Ustu­ri­mea es­te greu de su­por­tat, iar vin­de­ca­rea se fa­ce des­tul de greu. Su­cul de aloe ve­ra es­te însă foar­te efi­ci­ent, de­oa­re­ce el es­te nu doar hi­dra­tant și emo­li­ent, ci și ci­ca­tri­zant. Tot ce tre­bu­ie să fa­cem es­te să ru­pem frun­za unei plan­te și să un­gem bu­ze­le cu su­cul proas­păt de mai mul­te ori pe zi, până la vin­de­ca­re. (Ra­lu­ca Pău­loiu, Ca­ra­cal)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.