„CÂȘTIGĂM SPERANŢĂ PEN­TRU FE­MEI­LE DIN RO­MÂNIA!“

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Aces­ta es­te nu­me­le cam­pa­ni­ei ini­ţia­te de Fun­da­ţia Re­naște­rea, me­ni­tă să evi­den­ţi­e­ze pro­ble­me­le ma­jo­re în ges­ti­o­na­rea efi­ci­en­tă a can­ce­ru­lui de sân în Ro­mânia și ne­ce­si­ta­tea unui pro­gram na­ţi­o­nal de scre­e­ning or­ga­ni­zat. Anual, con­form es­ti­mă­ri­lor, sunt diag­nos­ti­ca­te cu can­cer ma­mar 9,629 de fe­mei la ni­vel na­ţi­o­nal, iar nu­mă­rul de­ce­se­lor se ri­di­că la 3,209. Pes­te ju­mă­ta­te din pa­ci­en­te­le cu can­cer (58,4%) sunt diag­nos­ti­ca­te abia în sta­di­i­le III și IV, com­pa­ra­tiv cu sta­te­le eu­ro­pe­ne, un­de 70-80% din ca­zu­ri­le noi de can­cer sunt de­pis­ta­te în sta­di­i­le in­ci­pi­en­te ale bo­lii (0, I și II).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.