CU PLĂ­MÂNII LA CON­TROL!

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Anual sunt de­pis­ta­te 11,340 de ca­zuri noi de can­cer pul­mo­nar în Ro­mânia și 28 de ro­mâni mor zil­nic din cau­za aces­tei ma­la­dii. Cam­pa­nia „In­spi­ră speranţă“atra­ge aten­ţia asu­pra im­por­tan­ţei diag­nos­ti­că­rii pre­co­ce a can­ce­ru­lui pul­mo­nar. „Insist ca pa­ci­en­ţii să se pre­zin­te la me­dic nu doar atunci când apa­re o schim­ba­re în sta­rea lor de să­nă­ta­te, ori­cât de mi­că, ci și la con­sul­ta­ţii pe­ri­o­di­ce. Un pa­ci­ent fu­mă­tor, pes­te 40-45 de ani, poa­te avea ori­când o for­mă de can­cer pul­mo­nar în curs de in­sta­la­re“, spu­ne prof. dr. Flo­rin Mi­hăl­ţan, me­dic pneu­mo­log.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.