Tra­tez du­re­ri­le reu­ma­ti­ce cu ar­ni­că

Sanatatea de Azi - - SCRISORI -

Deși nu es­te o plan­tă me­di­ci­na­lă foar­te cu­nos­cu­tă, ar­ni­ca își fa­ce cu brio da­to­ria atunci când es­te pu­să la tre­a­bă. Ea nu es­te re­co­man­da­tă pen­tru uz in­tern de­cât sub stric­tă su­pra­ve­ghe­re de spe­cia­li­ta­te, în schimb, apli­ca­tă pe răni, mușcă­turi de in­sec­te sau coșuri e o ade­vă­ra­tă mi­nu­ne. În plus, alun­gă du­re­ri­le mus­cu­la­re și pe ce­le reu­ma­ti­ce, de­oa­re­ce are pro­pri­e­tă­ţi an­ti­in­fla­ma­to­rii. Se gă­sește sub for­mă de cre­mă, tinc­tu­ră sau un­guent. Infu­zia din flori us­ca­te se poa­te fo­lo­si pen­tru com­pre­se cal­de, ca­re să cal­me­ze cram­pe­le ab­do­mi­na­le.

(Ce­ci­lia Rai­cu, Za­lău)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.