SPU­NE DA EXPLORĂRII!

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Gus­tă­ri­le pre­fe­ra­te ale ce­lor mici sunt acum pre­tex­tul per­fect pen­tru a îmbi­na joa­ca cu edu­ca­ţia într-un mod dis­trac­tiv și atrac­tiv. Ală­turi de Di­no, cei mici por­nesc într-o aven­tu­ră spa­ţia­lă prin sca­na­rea sim­bo­lu­lui Sha­zam de pe am­ba­la­je­le iaur­tu­ri­lor de băut sau de brânzi­că. În plus, Da­no­ni­no lan­se­a­ză o no­uă co­lec­ţie de 15 mag­ne­ţi de frigider (dis­tri­bu­i­ţi gra­tu­it la cum­pă­ra­rea pro­du­se­lor) cu ilus­tra­ţii re­pre­zen­tând con­ste­la­ţii, ste­le, pla­ne­te, aste­roi­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.