Știri Sănătate

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Toa­te încer­că­ri­le de a ră­mâne însăr­ci­na­tă au eșuat? Dă o șan­să nă­mo­lu­lui te­ra­peu­tic. „Prin con­ţi­nu­tul ri­di­cat de sa­re, apa și nă­mo­lul sa­pro­pe­lic ex­tra­se din La­cul Ursu au efect an­ti­in­fla­ma­tor, di­la­tă trom­pe­le ute­ri­ne, înmoaie ade­ren­ţe­le pre­zen­te de re­gu­lă în bolile in­fla­ma­to­rii pel­vi­ne, ac­ti­ve­a­ză vas­cu­la­ri­za­ţia lo­ca­lă, pre­gă­tind ute­rul pen­tru bu­na im­plan­ta­re a em­bri­o­nu­lui“, ex­pli­că Su­za­na Pre­to­rian, me­dic spe­cia­list în bal­ne­o­lo­gie în ca­drul Da­nu­bi­us He­al­th Spa Re­sort So­va­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.