MIGRENELE POT FI TRATATE FĂ­RĂ PAS­TI­LE

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Migrenele pot fi acum tratate fă­ră pas­ti­le, cu aju­to­rul unui dis­po­zi­tiv pres­cris de me­di­cul neu­ro­log, dis­po­ni­bil și în Ro­mânia. „Fo­lo­sit în se­ta­rea acu­tă, apa­ra­tul sca­pă to­tal de du­re­re o trei­me din­tre pa­ci­en­ţi și re­du­ce in­ten­si­ta­tea du­re­rii sem­ni­fi­ca­tiv pen­tru 8 din 10 pa­ci­en­ţi. Atunci când es­te fo­lo­sit în se­ta­rea de pre­ven­ţie, dis­po­zi­ti­vul poa­te re­du­ce tra­ta­men­tul me­di­ca­men­tos cu 75% și frec­ven­ţa epi­soa­de­lor de mi­gre­ne cu pes­te 50%“, ex­pli­că dr. Bog­dan Pa­nă, me­dic neu­ro­log la Cen­trul Me­di­cal Eme­rald. Ce­fa­ly Dual se așa­ză pe frun­te cu aju­to­rul unui plas­tu­re, es­te nein­va­ziv și nei­ra­diant. Cos­tul te­ra­pi­ei es­te de apro­xi­ma­tiv 200 de lei pe lu­nă, fi­ind ne­ce­sa­re mi­ni­mum trei luni de tra­ta­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.