PE DRU­MUL IAURTULUI

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Da­no­ne Ro­mânia a or­ga­ni­zat lu­na tre­cu­tă Zi­ua Por­ţi­lor Des­chi­se, un eveni­ment anual de­di­cat con­su­ma­to­ri­lor, ca­re au avut po­si­bi­li­ta­tea să fa­că un tur al fa­bri­cii din Bu­cu­rești și să afle de­ta­lii din cu­li­se­le pro­duc­ţi­ei de iaurt. La fa­bri­ca Da­no­ne din Bu­cu­rești sunt pro­du­se zil­nic pes­te 1 mi­li­on de iaur­turi, atât pen­tru Ro­mânia, cât și pen­tru alte ţări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.