O BĂUTURĂ SOFISTICAT­Ă

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Vi­nar­sul ZAREA 1912 XO es­te li­coa­rea tri­but anu­lui de naște­re al Com­pa­ni­ei ZAREA. A re­năs­cut Vi­nar­sul de înal­tă cla­să înve­chit în bu­toaie de ste­jar, cu aro­mă bo­ga­tă și ca­rac­ter pu­ter­nic, de­di­cat ce­lor ca­re cau­tă per­fec­ţi­u­nea. Aro­me­le ele­gan­te, no­te­le fi­ne de sta­fi­de, va­ni­lie, mig­da­le și lem­noa­se ale Vi­nar­su­lui ZAREA 1912 XO sunt cu ade­vă­rat ex­cep­ţi­o­na­le, ofe­rind con­su­ma­to­ri­lor o ex­pe­ri­en­ţă fas­ci­nan­tă a gus­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.