VE­ZI UN FILM BUN!

Sanatatea de Azi - - CALENDAR -

„Mia și leul alb“es­te un film emo­ţi­o­nant și o lec­ţie des­pre ce înse­am­nă dra­gos­tea și res­pec­tul pen­tru ani­ma­le. Po­ves­tea pri­e­te­ni­ei din­tre ado­les­cen­ta Mia și un pui de leu cres­cut la fer­ma pă­rin­ţi­lor ei, pe ca­re cu­ra­joa­sa fa­ta îl sal­ve­a­ză, re­dându-i li­ber­ta­tea es­te îndu­i­oșă­toa­re și me­ri­tă ur­mă­ri­tă ală­turi de toa­tă fa­mi­lia, de la mic la ma­re!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.