Sfaturi uti­le

Sanatatea de Azi - - NATURIST -

❖ Pe tim­pul cu­rei, re­du consumul de ali­men­te gra­se, dul­ci­uri și car­ne, al­cool, ca­fea.

❖ Mă­nâncă zil­nic cât mai mul­te fruc­te și le­gu­me și bea cel pu­ţin 1,5 li­tri de li­chi­de (apă, ce­ai­uri, su­curi na­tu­ra­le de fruc­te).

❖ Fă cât de mul­tă mișca­re po­si­bil: 20-30 de mi­nu­te de mers zil­nic în pas alert sunt su­fi­ci­en­te pen­tru a sti­mu­la cir­cu­la­ţia sânge­lui și a fa­vo­ri­za eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.