ALEARGĂ PE POTECI DE MUNTE!

Sanatatea de Azi - - CALENDAR -

DHL Car­pat­hian Ma­rat­hon a ajuns la edi­ţia a 10-a. Pe 22 iu­nie, la Chei­le Gră­diștei Re­sort Fun­da­ta, sunt aștep­ta­ţi la li­nia de start to­ţi iu­bi­to­rii de aler­ga­re, înce­pă­tori sau pro­fe­si­o­niști, iar obi­ec­ti­vul es­te do­na­rea unei su­me cât mai mari pen­tru Co­mi­te­tul Na­ţi­o­nal Pa­ra­lim­pic, cau­za pe ca­re eveni­men­tul o sus­ţi­ne. Înscri­e­ri­le sunt des­chi­se pe www.ma­ra­ton­dhl.ro!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.