Pâi­nea cu maia, mai ușor de pre­pa­rat

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI DIETA -

Sunt cu­nos­cu­te be­ne­fi­ci­i­le pâi­nii cu maia pen­tru să­nă­ta­tea noas­tră: es­te mai ușor di­ge­ra­bi­lă și be­ne­fi­că pen­tru flo­ra in­tes­ti­na­lă, are un in­di­ce gli­ce­mic scă­zut, fi­ind ide­a­lă în caz de dia­bet, dar și pen­tru co­pii, că­ro­ra nu li se re­co­man­dă încă pro­du­se­le cu glu­ten... Da­că tim­pul nu îţi per­mi­te să ob­ţii maiaua aca­sa, exis­tă un pro­dus „de-a ga­ta“la ca­re po­ţi ape­la cu încre­de­re: maiaua li­chi­dă bio din se­ca­ră, pe ca­re să o ames­teci în com­po­zi­ţia cla­si­că de pâi­ne fă­cu­tă-n ca­să. Îl gă­sești pe www.GoVeg­gie.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.