Con­su­mi frec­vent al­cool?

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Po­tri­vit cer­ce­tă­to­ri­lor, prea mult al­cool pe zi con­du­ce la un ni­vel ri­di­cat al ho­mo­cis­tei­nei, un ami­noa­cid ca­re crește ris­cul con­frun­tă­rii cu afec­ţi­u­ni­le car­dia­ce. La fel se întâmplă și când exa­ge­re­zi cu bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se și cu cești­le de ca­fea sa­vu­ra­te zil­nic. Așa­dar, în ori­ca­re din­tre si­tua­ţii te-ai afla, ar fi bi­ne să-ţi pro­te­je­zi ini­ma cu acid fo­lic, vi­ta­mi­ne­le B6, B12, C și E. Și ficatul, cu un pro­tec­tor hepatic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.